Хайкоу хотын бууны машин эвдэрсэн бетоны зах зээлийн үнэ