Нөлөөллийн бутлуурын загвар тодорхойлолт техникийн үзүүлэлтүүд