Дулааны цахилгаан станцын нүүрсний зангилааны босоо цагираг эвдэрсэн