biaya завсарлагааны нэгж зуух нүүрсний тээрэм үрийн