Кокс механизм элс үйлдвэрлэх шугамын хөрөнгө оруулалтын хэрэгцээ