Bluestone механизм элс үйлдвэрлэх шугамын хөрөнгө оруулалтын хэрэгцээ