Хамгийн өндөр гарц хамгийн дэвшилтэт бутлуур юу вэ