бутлуур алх нь нэг тонн материалд ногдох жингийн грамм