420T H элсний үйлдвэрлэлийн шугамын гарц илүү их шаардлагатай байна