Өндөр бүтээмжтэй үр ашигтай бутлах тоног төхөөрөмж