Нөлөөллийн бутлуур нь хамгийн сүүлийн үеийн үйлдвэрлэлийн технологийг ашигладаг