Механик элсний тоног төхөөрөмжийн үнэ 800 000 тонн