Дотоодын элс тээрэм ба импортын элсний тээрэм хоёрын ялгаа