Хуэбанг хотын барилгын хог хаягдлыг бутлах шинэ станц