Бөмбөр шалгах цүнх эвдэх машинд засвар үйлчилгээ хийх журам