Уур амьсгалж буй нүүрсний бутлах үйлдвэрлэлийн шугам тоног төхөөрөмжийн иж бүрэн багц