Конус хэлбэрийн чулуун хагалах машин гаралт 520T H