Том хэмжээний элс хийх тоног төхөөрөмжийн хувьд хэд хэдэн үзүүлэлт байдаг вэ