750 төрлийн цохилтот мөлхөгч хэлбэрийн хөдөлгөөнт бутлах станц суурилуулах хэмжээ