Дугуйны хөдөлгөөнт бутлуурын үйлдвэрлэлийн гарц 550