Бутлуурын бутлуурын үйл ажиллагааны хариуцлагын систем