Шанхай дахь бутлах механизм элс машин тоног төхөөрөмж