Yimin голын гадаргын уурхайн бутлуурын параметрүүд