Өндөр өндрийг бутлах үйлдвэрлэлийн шугам тоног төхөөрөмжийн иж бүрэн