600 төрлийн зам мөрний хөдөлгөөнт бутлуурын засвар үйлчилгээ