хуурай бөмбөлөг тээрэмдэх хэлхээний бүдүүвч диаграмм