Нунтаглах цементийн нарийн ширхэгтэй болох тусам асуудлыг хэрхэн шийдэх вэ