900T H бутлах үйлдвэрлэлийн шугамыг үйлдвэрлэх хүчин чадал илүү их шаардлагатай байна