Хуурай процессын зуух түүхий эд нунтаглах үйл ажиллагааны хөтөлбөр