750 төрлийн эвдэрсэн мөлхөгч хэлбэрийн хөдөлгөөнт бутлуурын борлуулалтын цэг