Бутлуурын үйлдвэрлэгчид орохоор шийдсэн байх ёстой