борлуулах зорилгоор Египет бутлуур дахь уул уурхайн салбарын хөрөнгө оруулалт