Нэг үе шаттай алх туршилтын бутлуурын жижиг дамар аль хэсэг