Дугуй хэлбэрийн хөдөлгөөнт бутлах үйлдвэрийн гарц 160