дэлбэрэлтийг багасгахын тулд бөмбөг нунтаглах нүүрсний нунтаглах