Дебон үйлдвэрлэлийн бутлуурын тулгуур 3496 бүтцийн цавуугаар дүүргэсэн