Байгалийн элсний нийлүүлэлт элс хайрганы хэрэгцээг хангахаас хол байна