олон улсын зах зээл дэх нөлөөллийн бутлуурын хөгжлийн чиг хандлага