Дугуйны хөдөлгөөнт бутлуурын үйлдвэрлэлийн гарц 420