Ган хайлуулах зууханд кварцын элсний тоо торыг харьцуулах