Нүүрсний терминалд ямар төрлийн бутлуурыг ашигладаг