Өндөр цэвэршилттэй кварцын элс иж бүрэн тоног төхөөрөмжийн үйл явц