бутлуурын үйлдвэрүүдийн талаархи зуны бүтэн сургалтын тайлан